Välkommen till vår website "L'étoile rouge" !

Hallå till revolutionärerna i Sverige och Finland !

1.Vad är den här website?

Vår website är en revolutionära website på franska, för den revolution i Frankrike.

"L'étoile rouge" betydar röda stjärna.

Vi är revolutionärerna i Frankrike, det heter att vi kämpar mot staten och kapitalet, mot sexismen och rasismen, för ett sällskap utan stat och utan klasser.

2.Vad kan jag finna ?

Nästa 100 megas av röda dokumenten...

Historian... av Röda armé-fraktionen, Röda Brigaderna, Sovjetunionen, Folkrepubliken Kina, Black Panthers party, Frankrikes Kommunistiska Partiet, Tysklands Kommunistiska Partiet, Österrikes Kommunistiska Partiet...

Documenten från maj 1968...

Aktuelle skriften om... rasismen, sexismen, kapitalet...

Bilder och plakaten (Tyskland, Irland, Nepal, Palestina, Peru...)...

Klassikerna (från Marx till Mao)....

Texten för organisera massorna och utveckla motståndet...

En (ny) forum...

Linkar för allt franska revolutionära grupperna...

3.Vad är er gruppen?

Vi är kommunisterna. Vi tänkar att vår uppgift är att organisera arbetarautonomi, mot statet och mot institutionen, för bygga upp nu folkets makten.

Folkets makten det heter inte glömma att makten existera men hjälpa massorna att vara beredd att organisera sig.

Det kallas sig folkkriget.

4.Vad tänker ni om Sverige och Finland?

Vi vet att en av den stora revolutionen blev i Finland.

1918s Revolutionen i Finland var slagit i blodet.

Sedan dess, Mannerheim's vänskaplig fascismen har medgett kampen mot fackföreningar (främst den Lappua rörelse) och förbinda med Nazi Tyskland, mot den socialistika sovjetunion.

Idag är det fortfarande "kriminell" att vara kommunisten; massorna är fullt av reaktionära fördomar.

Sverige är en Monarki, ett land var kapitalet härskar over den stora hopen... Och var den-religion-den-är-inte-en-religion är så mäktig att allt tänkar ingenting är möjlig...

Men allt är möjlig !

5.När ?

Nu!

6.När när när ?

Nu nu nu !

Ifall du har frågor kan du skriver oss :

etoilerouge@mymelody.com

Klicka på bild (från Stockholm :-) för den Website !

"Alla reaktionärer är papperstigrar.

Till det yttre är reaktionärerna skräckinjagande, men i verkligheten är de inte så starka.

På lång sikt sett är det inte reaktionärerna utan folket som är de verkligt starka. "